Ochrona zabytków
Frombork, katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja (XIV w.): konserwacja polichromii - etap II
Całość 1 046 290,40 zł
Dofinansowanie 990 000,00 zł

 
Koncert "Przeboje Wielkiego Ekranu" z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Krzesimira Dębskiego w ramach cyklu "Wielcy Polacy w Historii" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Współorganizator: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.
Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Ochrona zabytków
Frombork, zespół katedralny (XV w.): prace konserwatorsko-restauratorskie ganków i murów obronnych od strony zachodniej wraz z bramą zachodnią i elewacjami Wieży Kopernika
Całość 1 307 160,43 zł
Dofinansowanie 1 150 000,00 zł


 
Ochrona zabytków
Frombork, Kapitularz na Wzgórzu Katedralnym (poł. XV w.): remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu
Całość 297 015,00 zł
Dofinansowanie 236 000,00 zł


 
Ochrona zabytków
Frombork, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.), dzwonnica (1703 r.): prace ratunkowe,stabilizujące bryłę kościoła oraz remont i konserwacja dzwonnicy - etap II
całość 827 336,51 zł
dofinansowanie 727 000,00 zł

 
Festiwal Copernicus Open we Fromborku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 
Wyposażenie Skarbca Katedry Fromborskiej do celów wystawowych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 
Festiwal Copernicus Open we Fromborku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu "Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”. Zadanie polegało na organizacji koncertu w dniu 19.08.2021 roku w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja. Wykonany został utwór W. A. Mozarta "Requiem". Wystąpili: Piotr Sułkowski – dyrygent, Ingrida Gapova – sopran, Elżbieta Wróblewska – mezzosopran, Aleksander Kunach – tenor, Jarosław Bręk – bas, Górecki Chamber Choir – chórmistrz Janusz Wierzgacz, Olsztyńscy Filharmonicy.

 
Projekt "Frombork, katedra XIV w. zespół ołtarzy kanonickich, barokowy ołtarz boczny pw. św. Wawrzyńca (1668-79), prace konserwatorskie" został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Projekt "Frombork, Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła (1329-1388): prace konserwatorskie Poliptyku Fromborskiego (1504 r.) - etap III" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Projekt "Digitalizacja i konserwacja rzeźb ze skarbca fromborskiego" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”
oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Mecenasem Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny jest Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna.

 
Zadanie pn. Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii-internetowy system rezerwacji
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 
Prace wykonywane w ramach projektu: „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.” wspiera Fundacja ORLEN

 
Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Katedralnym wspiera Fundacja Energa

 
Ochrona zabytków
Frombork, katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja (XIV w.): konserwacja polichromii - etap II
Całość 1 046 290,40 zł
Dofinansowanie 990 000,00 zł

 
Koncert "Przeboje Wielkiego Ekranu" z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Krzesimira Dębskiego w ramach cyklu "Wielcy Polacy w Historii" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Współorganizator: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.
Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Ochrona zabytków
Frombork, zespół katedralny (XV w.): prace konserwatorsko-restauratorskie ganków i murów obronnych od strony zachodniej wraz z bramą zachodnią i elewacjami Wieży Kopernika
Całość 1 307 160,43 zł
Dofinansowanie 1 150 000,00 zł


 
Ochrona zabytków
Frombork, Kapitularz na Wzgórzu Katedralnym (poł. XV w.): remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu
Całość 297 015,00 zł
Dofinansowanie 236 000,00 zł


 
Ochrona zabytków
Frombork, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.), dzwonnica (1703 r.): prace ratunkowe,stabilizujące bryłę kościoła oraz remont i konserwacja dzwonnicy - etap II
całość 827 336,51 zł
dofinansowanie 727 000,00 zł

 
Festiwal Copernicus Open we Fromborku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 
Wyposażenie Skarbca Katedry Fromborskiej do celów wystawowych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 
Festiwal Copernicus Open we Fromborku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu "Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”. Zadanie polegało na organizacji koncertu w dniu 19.08.2021 roku w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja. Wykonany został utwór W. A. Mozarta "Requiem". Wystąpili: Piotr Sułkowski – dyrygent, Ingrida Gapova – sopran, Elżbieta Wróblewska – mezzosopran, Aleksander Kunach – tenor, Jarosław Bręk – bas, Górecki Chamber Choir – chórmistrz Janusz Wierzgacz, Olsztyńscy Filharmonicy.

 
Projekt "Frombork, katedra XIV w. zespół ołtarzy kanonickich, barokowy ołtarz boczny pw. św. Wawrzyńca (1668-79), prace konserwatorskie" został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Projekt "Frombork, Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła (1329-1388): prace konserwatorskie Poliptyku Fromborskiego (1504 r.) - etap III" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Projekt "Digitalizacja i konserwacja rzeźb ze skarbca fromborskiego" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”
oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Mecenasem Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny jest Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna.

 
Zadanie pn. Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii-internetowy system rezerwacji
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 
Prace wykonywane w ramach projektu: „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.” wspiera Fundacja ORLEN

 
Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Katedralnym wspiera Fundacja Energa