Zespół katedralny we Fromborku to unikalny zabytkowy kompleks średniowiecznych budowli dominujący w panoramie miasta.

W jego skład wchodzą: bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła (początek budowy ok. 1330 r.) wraz z otaczającą zabudową (pałac Ferbera, kustodia, kuria NMP, kapitularz, nowy wikariat oraz mury obronne z basztami: północną, wschodnią, południową oraz bramami: południową, północną i zachodnią). Południowo-zachodniego narożnika w zachowanej części murów strzeże wielka, wieloboczna wieża artyleryjska, na której nadbudowano dzwonnicę. Jedna ze znajdujących się tu wież należała kiedyś do Mikołaja Kopernika, który był kanonikiem Warmińskiej Kapituły Katedralnej i właśnie we Fromborku, gdzie spędził prawie połowę swojego życia, napisał słynne dzieło De revolutionibus orbium coelestium "O obrotach sfer niebieskich". Grób wybitnego naukowca znajduje się w katedrze.
Uwaga! Kasa zamykana jest na pół godziny przed zakończeniem zwiedzania.Planując przyjazd i zwiedzanie katedry, należy wziąć pod uwagę, że katedra jest także czynnym kościołem. Z uwagi na to mogą pojawiać się takie chwile, gdy będzie niedostępna do zwiedzania z powodu np. pogrzebów. W sezonie zarezerwowana jest godzina 14:00 na takie okoliczności.
Czasy zwiedzania
Kasa biletowa znajduje się w budynku Nowego Wikariatu na Wzgórzu Katedralnym. Jest czynna codziennie od 9:00 do 16:30.


ZWIEDZANIE KATEDRY

codziennie: 9:00-17:00 ( w niedziele z przerwą w godz. 9:30-10:15 i 11:00-12:00)


PREZENTACJE organowe

w sezonie: maj-wrzesień
poniedziałki-soboty w godz. 11:30, 13:00 15:00
niedziele o godz. 13:00 15:00


UWAGA! Podczas nabożeństw i koncertów organowych zwiedzanie nie jest możliwe.

MSZE ŚW. W KATEDRZESOBOTA GODZ. 18:00

NIEDZIELA GODZ. 8:00, 9:30, 11:00 i 18:00ZWIEDZANIE WIEŻY WIDOKOWEJ

codziennie w godz. 9:00-17:00.

Zapraszamy do zwiedzania Nowego Pałacu Biskupiego i Wozowni Sztuk w pobliżu Wzgórza Katedralnego.

ZWIEDZANIE NOWEGO PAŁACU BISKUPIEGO
Wejścia codziennie o godz. 11:00, 12:00, 14:00 i 15:00. Zbiórka w galerii Wozowni Sztuk skąd grupa zostanie zaprowadzona do pałacu.


ZWIEDZANIE WOZOWNI SZTUK
Galeria jest otwarta codziennie od 10:00-16:00.
Wystawa "Frombork - oczami młodzieży"


Bilety

ZWIEDZANIE KATEDRY:
bilet normalny (dorośli) - 14 zł
bilet ulgowy: emeryci, renciści, studenci i osoby niepełnosprawne - 11 zł, uczniowie - 8 zł


ZWIEDZANIE Z PREZENTACJĄ ORGANÓW:
bilet normalny (dorośli) - 18 zł
bilet ulgowy: emeryci, renciści, studenci i osoby niepełnosprawne (nie dotyczy opiekunów) - 16 zł;
uczniowie - 9 zł


ZWIEDZANIE WIEŻY WIDOKOWEJ:
bilet normalny (dorośli) - 14 zł
bilet ulgowy: emeryci, renciści osoby niepełnosprawne, uczniowie (nie dotyczy opiekunów) - 8 zł
Dzieci do lat 6 - bilety bezpłatne.

Kupując bilet wspierasz utrzymanie i konserwację Katedry.


KASA ZNAJDUJE SIĘ W NOWYM WIKARIACIE.

KASA ZAMYKANA JEST PÓŁ GODZINY PRZED ZAKOŃCZENIEM CZASU ZWIEDZANIA.


Możesz przekazać darowiznę na poniższy numer konta:

BNP Paribas 36 2030 0045 1110 0000 0347 7780


Informacje

Muzeum Pomnika Historii
Frombork Zespół Katedralny
ul. Katedralna 8 14-530 Frombork


Adres do korespondencji:
Muzeum Pomnika Historii
Frombork Zespół Katedralny
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork


Adres email:
zespol.katedralny@gmail.com


Informacje dotyczące zwiedzania katedry i prezentacji organowych:
731 798 371

Informacje dotyczące wieży widokowej:
609 809 587

Informacje dotyczące wystaw i imprez:
600 980 952


UWAGA! Podczas nabożeństw i koncertów organowych zwiedzanie nie jest możliwe.


MSZE ŚW. W KATEDRZE:

SOBOTA GODZ. 18:00
NIEDZIELA GODZ. 8:00, 9:30, 11:00 i 18:00


Bazylika Archikatedralna
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku – gotycki kościół we Fromborku przy ul....
kliknij żeby przeczytać więcej
Wieża Radziejowskiego
Przed rokiem 1448 powstała oktagonalna wieża artyleryjska magna turris. Był to kluczowy punkt obronny najbardziej zagrożonego,...
kliknij żeby przeczytać więcej
Nowy Pałac Biskupi
Budynek powstał w latach 1844-1845, w okresie rządów biskupa Józefa Ambrożego Geritza. Projekt pałacowego założenia wykonał...
kliknij żeby przeczytać więcej
Wozownia Sztuk
Wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pałacu na podwórzu wybudowano stajnię, a przed bramą wjazdową ustawiono w roku 1894...
kliknij żeby przeczytać więcej
warto zobaczyć
Grób Kopernika
Od 2004 r. podejmowane były próby odnalezienia grobu Kopernika w archikatedrze we Fromborku przez zespół prof. Jerzego Gąssowskiego...
kliknij żeby przeczytać więcej
Ołtarz poliptyk
Poliptyk fromborski, wykonany pierwotnie jako ołtarz główny, znajduje się obecnie w północnej nawie katedry. Powstał w 1504 r. w...
kliknij żeby przeczytać więcej
Wahadło Foucaulta
W wieży Radziejowskiego jest przyrząd służący pokazaniu i udowodnieniu ruchu obrotowego Ziemi. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego...
kliknij żeby przeczytać więcej
Organy katedralne
Stare organy wywiezione zostały przez Szwedów w czasie wojny polsko-szwedzkiej. Kapituła warmińska 29 lutego 1683 zawarła umowę z...
kliknij żeby przeczytać więcej
przewodniki online
filmy
Mecenas Muzeum Pomnika Historii
Frombork Zespół Katedralny